Kindertandheelkunde – Stokvis Tandartsen – Hilversum

Kindertandheelkunde

Kindertandheelkunde

Stokvis tandartsen is een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde: kinderen worden door de huis-tandarts doorverwezen, behandeld en uiteindelijk weer terugverwezen. Onze kindertandarts heet Duygu Kara-van der Linden. Na haar studie tandheelkunde heeft zij zich gedifferentieerd tot tandarts-pedodontoloog via een speciale driejarige opleiding in Amsterdam. Ongeveer 45 tandartsen in Nederland hebben een officiële erkenning als tandarts-pedodontoloog. Zij zijn te vinden in het register van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (www.nvvk.org). Via een systeem van visitatie en herregistratie wordt de kwaliteit van de tandartsen in dit register continu bewaakt. Duygu is 2 dagen per week werkzaam bij Stokvis tandartsen. Deze pagina geeft informatie over onze manier van werken.

 

Duygu Kara-van der Linden

tandarts-pedodontoloog erkend door de NvVK
big nummer 69910351502

Opleiding:
Ervaring

 

Wanneer gaat u naar een kindertandarts?

De kindertandarts werkt meestal op verwijzing van uw eigen tandarts. Zo’n verwijzing vindt plaats als er sprake is van een (t verwachten) behandelprobleem. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat uw kind heel bang is voor de tandarts of plotseling erg veel gaatjes blijkt te hebben en nog te jong is om uitgebreid behandeld te worden. In overleg met u en de verwijzend tandarts neemt de kindertandarts dan (een deel van) de behandeling over. Als dat gedeelte afgerond is kan besproken worden op welke manier uw eigen tandarts de tandheelkundige zorg weer overneemt.

Kan mijn eigen tandarts dat niet?

Gelukkig wel. Nederland telt zo’n drie miljoen kinderen en voor de meeste is de tandarts een doodnormaal onderdeel van het dagelijks leven. Echter in sommige gevallen levert de uitvoering van de tandheelkundige behandeling een probleem op. Dan kan de kindertandarts een uitkomst bieden. De kindertandarts heeft van de tandheelkundige behandeling van kinderen zijn of haar beroep gemaakt. Dat betekent niet alleen dat de kindertandarts weet om te gaan met het specifieke leeftijdseigen gedrag van uw kind maar ook wanneer hij even moet doorzetten om kiespijn te voorkomen of beter kan afwachten om juist een blijvende angst voor de tandarts te omzeilen. Kinderen groeien en veranderen. Dat betekent dat hun gebit verandert, maar ook (en vooral) dat de tandarts doorlopend op een iets andere manier met ze moet omgaan. Tandheelkundige behandeling van kinderen is maatwerk.

Afspraak maken.

U kunt ons voor een eerste afspraak maandag t/m vrijdag bellen tussen 8.00 -12.30 en 13.00 en 17.00 uur. Tenzij anders vermeld wordt er tijdens dat eerste gesprek alleen gepraat. Vergeet niet om tijdens de eerste afspraak de verwijsbrief van de tandarts mee te nemen en het verzekeringspasje van uw kind.

Te laat of afspraak vergeten?

Behandeling van kinderen is een tijdrovende zaak. Die tijd wordt gereserveerd. Het is daarom van belang dat u op tijd komt en uw afspraak niet vergeet. Als u een afspraak toch vergeet of te laat (24 uur of minder van tevoren) afbelt moeten wij de kosten van de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.

Kan die kindertandarts meteen beginnen?

Nee. De kindertandarts wil eerst graag van u weten wat uw kind heeft meegemaakt bij de tandarts en bij andere artsen,maar ook wil hij zich graag een beeld vormen van het kind dat hij moet gaan behandelen. Op basis van wat u vertelt, wat hij ziet aan het gedrag van uw kind en de conditie van zijn/haar gebit, doet hij u een voorstel voor de verdere behandeling en vraagt dit zo nodig aan bij uw ziekenfonds of uw verzekering.

Wat wordt er dan verder gedaan?

Dat hangt een beetje van de behandeling af. Normaal gesproken zal de eerste aparte behandelzitting van uw kind besteed worden om uw kind te laten wennen aan de nieuwe behandelsituatie. Tandheelkundige behandeling van kinderen is gebaseerd op vertrouwen. Een kind moet weten wat er van hem verwacht wordt en wat hij kan verwachten van de tandarts. Die duidelijke structuur geeft steun en helpt het kind om met de tandheelkunde te leren omgaan. Vaste onderdelen tijdens zo’n gewenningsafspraak zijn het polijsten van het gebit en het maken van foto’s indien dit gewenst is. Na afloop beslist de tandarts wat er de volgende keer gedaan wordt. Dit wordt dan altijd tegen uw kind verteld.

Hoe moet ik mijn kind voorbereiden op een afspraak?

U kunt uw kind het beste voorbereiden door gewoon in uw eigen woorden te vertellen wat de tandarts gaat doen. Voor die voorbereidende uitleg gelden een paar algemene principes. Als u die aanhoudt voorkomt u veel nodeloze spanningen bij uw kind.

  1. Vertel wat er gaat gebeuren en laat weg wat er (nog) niet gebeurt.
    Vaak zullen ze het er niet helemaal mee eens zijn, dat is niet erg. Soms moeten ze ook leren dat het goed is, omdat u het zegt. Bijvoorbeeld angst voor het onbekende kan alleen opgelost worden, door uw kind te laten ervaren dat het meevalt.

  2. Als u onzeker bent of iets niet weet, stel dan voor het aan de tandarts te vragen. De tandarts zal alles uitleggen, ook als het om een vervelende behandeling.

  3. Kies zelf het tijdstip waarop u het bezoek aan de tandarts aankondigt. Het ene kind heeft tijd nodig om aan het idee te wennen, het andere kind maakt zich onnodig druk van te voren, of voelt zich zelfs ziek. U kent uw kind het beste.

  4. Beloof géén kadootjes vooraf. Het is belangrijk om eerlijk te zijn en niet uw kind onnodig alarmeren. Als uw kind onrustig is, moet u het eerst geruststellen en eventueel later belonen. Vooraf een beloning beloven, werkt vaak andersom. Het kind kan tot de conclusie komen, dat er iets ergs staat te gebeuren, juist omdat er wat beloofd wordt. En u moet u aan de belofte houden wat er ook gebeurt, anders zal het als straf worden ervaren!

Huilen kinderen bij de tandarts?

De vraag zou eigenlijk moeten zijn: hebben kinderen stress bij de tandarts? En dan is het antwoord: jazeker. Als kinderen naar ons doorverwezen worden is er vaak iets aan de hand. En hoe goed u ook uw best doet, dat merken ze. Dus ze kunnen dan al zenuwachtig zijn als ze binnen komen, ook al heeft u verteld dat er alleen gepraat en gekeken gaat worden. En dat is niet erg. Als een kind uiting geeft aan zijn/haar stress is het voor ons des te makkelijker er iets aan te doen. Soms is een kind tijdens een behandeling dermate zenuwachtig dat het moet huilen. Ook dat is niet erg. Met name jonge kinderen die nog niet zo handig zijn met woorden zullen eerder vol schieten. Dat moeten we als team accepteren en het kind een beetje steun geven. Dan gaat de stress meestal snel weer over.