Kwaliteitsbewaking – Stokvis Tandartsen – Hilversum

Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Vanuit onze praktijk filosofie streven wij naar kwalitatief hoogwaardige tandheelkunde.

Om u de best mogelijke zorg te garanderen is het noodzakelijk dat onze professionele kennis up to date is. Om dat te bereiken krijgen al onze medewerkers regelmatig bij- en nascholing.

Alle nieuwe medewerkers krijgen een zeer intensief intern en extern trainingsprogramma. Daarnaast hebben wij met grote regelmaat praktijk overleg.

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen. Meer weten: www.kwaliteitsregistertandartsen.nl

Bij goede zorg en aandacht voor uw mond staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg.

Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Datum KNMT-visitatie

Deze praktijk is in 2016 gevisiteerd.

Uw mening

Uiteraard stellen wij ook uw mening buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.